ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-shop www.toymania.cz, jehož provozovatelem je BADI, s.r.o. se sídlem Hrachová 16B, 821 05 Bratislava (dále jen "prodávající"), IČ: 44358695. DIČ: SK2022685577 - Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava II, vložka č. 54318/B, prohlašuje, že všechny osobní údaje (dále jen "údaje") jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečnost osobních údajů našich klientů je pro nás prioritou. Proto věnujeme náležitou pozornost osobním údajům a jejich ochraně. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále jen "zásady") bychom vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jak je nadále používáme.

Obecná ustanovení

Osobní údaje, které zpracováváme:

Osobní údaje nejsou pouze jméno, příjmení, datum narození, ale také veškeré informace a charakteristiky, na jejichž základě lze identifikovat fyzické osoby. Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu jejich zpracování, a to následovně:

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ, země)
 • telefonní číslo
 • platební údaje a bankovní údaje
 • údaje o přihlášení k registrovanému účtu (pouze v případě, že se zaregistrujete)
 • Údaje o návštěvě a procházení webových stránek
 • IP adresa,
 • podrobnosti o nákupech a slevách: zakoupené zboží, cena zakoupeného zboží, místo, datum a čas nákupu, podrobnosti o poskytnutých slevách.
 • údaje ze souborů cookie;

Pokud se přihlásíte k odběru marketingových sdělení od nás, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje – e-mailová adresa a jméno, telefonní číslo.
 • Demografické údaje – země, údaje o pohlaví
 • Záznamy o chování na webových stránkách spravovaných společností toymania.cz

Kdo bude sdílet vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v maximální míře interně. Údaje poskytujeme našim dodavatelům pouze v případě, že je to nezbytné k dosažení účelu zpracování. Mezi naše dodavatele patří: poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb a poskytovatelé poštovních a zasílatelských služeb. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

– společnostem vydávajícím  kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
– dopravcům za účelem dodání produktů nebo služeb, které jste si objednali, a řešení stížností včetně odstoupení od smlouvy
– třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudúm za účelem zpracování daňových dokladů,  vymáhání pohledávek nebo jiných důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností
– orgánům veřejné moci (např. policii)

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, nebo v rozsahu vyžadovaném zákony nebo předpisy platnými pro obchod, např. povinnosti obchodní a daňové archivace, nebo pokud je to povoleno například za účelem zajištění důkazního materiálu. Po ukončení účelu zpracování (např.po ukončení vaší účasti v www.toymania.cz) nebo po uplynutí zákonné lhůty budou vaše osobní údaje standardně vymazány v souladu se zákonem nebo bude jejich zpracování omezeno, např. zablokování vaší e-mailové adresy pro reklamní účely při odhlášení ze služby zasílání zpravodaje nebo zpracování bude omezeno v rámci zákonných povinností v oblasti obchodní a daňové archivace. Zpracování osobních údajů za účelem splnění zákonné povinnosti, např. dodržení zákonných lhůt pro archivaci, vyplývá z § 13(1.c zákona a zabavení důkazů vyplývá z § 13(1)f zákona.

Bezpečnost osobních údajů a doba uchovávání

Sledování osobních údajů

 • a) Vaše osobní údaje jsou nám předávány v šifrované podobě. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Našim webovým stránkám a dalším systémům poskytujeme technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich změně nebo šíření.
 • b) Požadujeme, aby naši zpracovatelé prokázali shodu svých systémů s GDPR.

Jste povinni nám poskytnout osobní údaje?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud osobní údaje neposkytnete, nemůžete využívat výhody nebo vám nebudeme moci zaslat objednávku, kterou e-shop toymania.cz obdrží prostřednictvím e-shopu nebo sociálních sítí.

Práva subjektů údajů

 • a) Jako zákazník můžete kdykoli požádat o bezplatnou informaci o zpracování vašich osobních údajů.
 • b) Pokud máte pocit, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a právními podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o objasnění a požádat, abychom odstranili takto vzniklou situaci, zejména můžete požadovat, aby byla provedena opravova, doplnění, likvidace osobních údajů nebo zablokování osobních údajů.
 • c) Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na pracovníka pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@toymania.cz. Můžete se také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, vaše osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány; to se však nevztahuje na osobní údaje, které pro toymania.cz jsou nezbytné ke splnění zákonných povinností (např. zpracování již zadané objednávky) nebo k ochraně jejich oprávněných zájmů. Osobní údaje budou rovněž zlikvidovány, pokud osobní údaje nejsou nezbytné pro zamýšlený účel nebo pokud je uchovávání vašich údajů nepřípustné z jiných právních důvodů.

Webové stránky

Soubory cookies

Naše stránky používají takzvané cookies, aby pro vás naše nabídka byla relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení a používají se ve vašem prohlížeči. Více informací o cookies naleznete zde.   Soubory cookie používáme například pro:

 • správnou funkčnost košíku, abyste mohli objednávku dokončit co nejsnáze
 • zapamatování přihlašovacích údajů, takže je nemusíte znovu zadávat
 • nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům sledováním provozu, pohybem po webu a používáním použitých funkcí
 • zjistění, jaké zobrazovat reklamy, abychom vám nezobrazovali reklamu na zboží, které vás nezajímá

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně používány třetími stranami a které například přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "soubory cookie třetích stran"). Například informace o zakoupených produktech na našich stránkách může reklamní agentura zobrazit v rámci zobrazení a přizpůsobení bannerů internetové reklamy na zobrazených webových stránkách. Tyto údaje vás však nemohou identifikovat.

Používání cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit do dvou základních typů. Krátkodobé, tzv. relační cookies jsou smazány, jakmile dokončíte svou návštěvu našich stránek. Dlouhodobé trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotného souboru cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Soubor cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analýzy, které nám pomohou zvýšit uživatelský komfort našich stránek tím, že pochopíme, jak je uživatelé používají
 • konverzní kanály, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • sledovací systémy, které v kombinaci s konverzními kanály pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketing, který používáme k přizpůsobení obsahu reklam a jejich správnému cílení
 • nezbytné, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Odmítnutí cookies

Nastavení používání souborů cookie je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie automaticky přijímá. Soubory cookie mohou být odmítnuty nebo omezeny na typy, které vyberete pomocí webového prohlížeče.

Internetové prohlížeče obvykle automaticky přijímají soubory cookie již v předdefinovaném nastavení. Informace o jednotlivých internetových prohlížečích a o tom, jak nastavit soubory cookie, naleznete na následujících webových stránkách:

Chrome: https://support.google.com
Safari: https://www.apple.com
Firefox: https://support.mozilla.orgInternet
Explorer: https://support.microsoft.com

 

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je také k dispozici na http://www.youronlinechoices.com/sk/ webu nebo na: http://www.allaboutcookies.org/

Odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Vezměte prosím na vědomí, že tento web může být vlastněn a provozován jinými společnostmi a organizacemi a může mít různé zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli informace, materiály, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se těchto zásad, neváhejte nás kontaktovat na adrese nebo call centru uvedeném v zápatí e-shopu nebo prostřednictvím vaší e-mailové adresy.

Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pre doručovanie BADI, s r.o. so sídlom na Hrachová 16B,  821 05 Bratislava, Slovensko

Zákaznicky servis: +421 908 894 234 alebo info@toymania.cz

Efektivita

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 01.10.2021.

Sledujte FACEBOOK
Disable
Sledujte INSTAGRAM
Disable
NAHORU